Startside

Google

Der foreligger masser af dokumentation for at fast brug af alkohol er særdeles sundhedsskadeligt. Ligeledes er tobak bevist lungeskadeligt. Der foreligger ikke dokumentation der viser at dagligt brug af cannabis på samme vis er sundhedsskadeligt. Måske bør psykiatrien bakke op om fri hash - og i stedet udbrede den viden vi har om at en særlig lille fraktion af unge kan være disponeret genetisk~Marianne B. Geoffroy, speciallæge i psykiatri