Latest News
{"effect":"slide-v","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Hvad siger lovens paragraf §54

De nye regler for kørsel i THC påvirket tilstand i lov nr. 695 af 8. juni 2017 ændrer ikke på de materielle regler om kørsel i THC-påvirket tilstand, herunder på den såkaldte bagatelgrænse. Der gælder således fortsat en bagatelgrænse på 0,001 mg THC pr. kg blod, hvis man ikke har indtaget stoffet i henhold til og i overensstemmelse med en lovlig recept. Er stoffet derimod indtaget i henhold til og i overensstemmelse med en lovlig recept, er føreren omfattet af det såkaldte “førerevnekriterie” i § 54, stk. 2, hvor der ikke gælder en bagatelgrænse, men hvor der derimod foretages en konkret og individuel vurdering af den pågældendes evne til at føre bil. Reglerne var også på den måde, før ændringen i lov nr. 695 af 8. juni 2017. Lovændringen indebærer derimod en ændring af sanktionerne for kørsel i THC-påvirket tilstand, hvorefter sanktionerne gradueres afhængig af, hvor stor mængden af THC har været i blodet. Ministeriet kan afslutningsvist oplyse, at loven er blevet sat i kraft den 15. december 2017.


Kilde Transport- og Bygningsministeriet

og Danskelove.dk

§54

 • Stk. 1.

  Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter kørslen indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af transport-, bygnings- og boligministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept. 1. pkt. gælder tilsvarende for stoffer, som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten.

 • Stk. 2.

  Et motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.

 • Stk. 3.

  Cykel, hestekøretøj eller hest må ikke føres eller forsøges ført af nogen, der af de grunde, der er nævnt i stk. 2, eller som følge af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.

 • Stk. 4.

  Det er forbudt at overlade føringen af et køretøj eller en hest til en person, der af de i stk. 2 nævnte grunde eller på grund af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.

 • Stk. 5.

  Har en person på en restauration eller andet serveringssted, hvortil der er offentlig adgang, indtaget spiritus, og værten eller dennes medhjælper ved eller har grund til at antage, at den pågældende er fører af køretøj eller hest og på grund af spiritusindtagelse ikke er i stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde, skal værten eller medhjælperen, eventuelt ved tilkaldelse af politiet, søge at hindre den pågældende i at føre køretøjet eller hesten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.