Latest News
{"effect":"slide-v","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Hvad er Hash

Hash hedder ‘hashish‘ på engelsk, og ‘حشيش‘ på Arabisk – det er et sammenpres af trikomer fra cannabis planten og en oldgammel måde at opkoncentrere cannabis blomst

Fakta:
Hash er et hyppigt udbudt og efterspurgt cannabisprodukt i Danmark

Videnskab.dk: Hash skaber ro og orden i fængslerne

De seneste tre år er der, som en del af projektet, indsamlet hashprøver fra København, Aarhus og Odense. Resultaterne viser, at det gennemsnitlige indhold af THC i dansk forhandlet hash er 25 % og at renheden har været konstant i den treårige periode. Der observeres imidlertid regionale forskelle i kvaliteten, da renheden er højere i København end i Odense og Aarhus. Også for denne stoftype ses en stor variation i kvaliteten med et spænd fra 12 – 33 %. – Igennem de seneste fire år er kvaliteten af hash (bestemt som indholdet af THC) i de tre største byer inkluderet i projektet. Resultatet viser en overraskende høj renhed med et gennemsnit på 25 %. Hashkvaliteten er desuden signifikant højere i hovedstadsområdet end i provinsbyerne Odense og Aarhus. Der er tidligere foretaget bestemmelser af Hashkvaliteten i Danmark baseret på de rutinemæssige analyser af politiets prøver. Sammenlignet hermed må det konkluderes, at kvaliteten af hash i Danmark er steget markant de seneste år for nu at ligge på et stabilt højt niveau. I 2014 blev prøver af hash inkluderet i gadeplansprojektet.

Relevant oplysning: Disse prøver er omfattet af følgende særlige inklusionskriterier.
Der indsamles én hashprøve om måneden fra: København, Odense og Aarhus.
Der er ingen øvre vægtgrænse for hashprøverne i projektet, så længe de udgøres af et helt/sammenhængende stykke hash (ikke flere mindre stykker eller pulver). I rapporten er anvendt benævnelsen ”på landsplan”, når udtalelsen omfatter alle fem byer, selv om de udvalgte byer ikke dækker hele landet, og resultatet ikke er det samme i enkelte byer.

Bemærk: Deres generelle års oversigt viser Hashkvaliteten er faldende

Skolerne og de unge oplever, at hashrygning langt hen ad vejen er ”en drengeting”. Det anslås, at 70-80 % af rygerne er drenge. Årsagerne til dette kræver særskilt belysning og yderligere dokumentation. Og der skal naturligvis også fokus på de piger, der ryger. Noget tyder på, at nogle udsatte piger i højere grad end drengene også bruger andre stoffer, ellers synes hashrygerne at komme fra alle mulige forskellige baggrundsforhold.


Færre unge under 25 år, ryger hash. Det fremgår af den såkaldte SUSY-befolkningsundersøgelse vedr. udbredelsen af de illegale stoffer i befolkningen. Faldet ses i årene fra 2013-2017. I 2017 oplyser 20% af de unge under 25 år, at de har brugt hash inden for det seneste år. Det er en mindre andel end i 2013, hvor næsten hver fjerde unge under 25 oplyste, at han eller hun havde et aktuelt forbrug. Det betyder med andre ord, at udbredelsen af hash er tilbage på samme niveau som i årene 2000 til 2010. Til gengæld er der lidt flere af de helt unge under 25 år, der oplyser, at de har brugt andet end hash inden for det seneste år. I 2017 er tallet 6%, mens det i 2013 var 4% af de helt unge, der havde brugt andre stoffer.

Billeder af Hash fra @ilovehaash420

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.