Latest News
{"effect":"slide-v","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Føreretten med cannabis på recept

Cannabis er i henhold til dansk lovgivning ikke forenelig med bilkørsel. Indholdet af tetrahydrocannabinol (THC) i blodet må ikke overstige 0,001 mg THC pr. kg blod, hvis det ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept. Hvis det er indtaget i henhold til lovlig recept, vil der kunne udstedes eller fornyes kørekort, så længe det er indtaget i overensstemmelse med recepten, og den ordinerende læge vurderer, at det er forsvarligt. Ved starten af fast behandling med THC-holdige og tilsvarende lægemidler og ved markant øgning af dosis af en igangværende behandling, bør lægen sædvanligvis udstede et kørselsforbud. Kørselsforbuddet bør vare to til fire uger, men længden skal altid bero på en konkret vurdering. Lægen bør herefter, ud fra sygehistorien og konkrete observationer, nøje vurdere, om der er bivirkninger af trafiksikkerhedsmæssig betydning. Hvis lægen vurderer, at patienten vil være påvirket under kørsel, eller der blot er tvivl om det- te, bør der udstedes et kørselsforbud, så længe behandlingen varer. Såfremt der ordineres THC-holdige eller lignende lægemidler på grund af neurologisk sygdom, for eksempel multipel sklerose, kan grundsygdommen i sig selv gøre, at kørsel ikke bør finde sted, og udstedelse eller fornyelse af kørekort vil kunne ske med vilkår om en særlig tidsbegrænsning. Se regler i Vejledning om helbredskrav til kørekort Kapitel 4.4


[pdf-light-viewer id=”2986″]


Bør jeg lade bilen stå?

Der er stor forskel på, hvordan man bliver påvirket af medicin fra person til person. Der er også forskel på, hvor længe medicinen virker. Nogle midler er hurtigt ude af kroppen, mens andre virker i dagevis. Får du ny medicin, er virkningen ofte kraftigst i starten af behandlingen. Rådet for sikker trafik har udarbejdet følgende 7 råd til dig, der tager medicin og gerne vil køre bil:

 

  • Spørg altid lægen/apoteket, om der er problemer med din medicin ved bilkørsel

  • Læs altid indlægssedlen. Den fortæller om bivirkninger, og om hvordan medicinen virker sammen med anden medicin eller alkohol

  • Vær særlig opmærksom, hvis din medicin er mærket med en rød advarselstrekant.

  • Får du stærk smertestillende medicin eller nerve- eller sovemedicin (benzodiazepiner), skal du holde pause med at køre bil. Din læge vurderer hvor længe. Du kan blive sigtet for at overtræde nulgrænsen for ulovlige stoffer i trafikken, hvis du ikke lytter til lægens anvisninger

  • Læg mærke til, hvordan du reagerer på medicinen. Føler du dig sløv eller påvirket, så lad bilen stå

  • Bland aldrig alkohol med trafikfarlig medicin. Selv et enkelt glas øl eller vin forstærker den sløvende virkning kraftigt

  • Husk, at også medicin uden rød advarselstrekant kan have indflydelse på, hvordan du færdes i trafikken. Derfor er det altid en god idé at se, hvordan ny medicin påvirker dig, inden du bevæger dig ud i trafikken.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.