Latest News
{"effect":"slide-v","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Introduktion

Målet med Afkriminaliser Cannabis projektet har siden 2014 været at opbygge et netværk bestående af danskere som finder det belastende at cannabis kriminaliseres, i netværket er vi fælles om interessen for cannabis og vores rødder i Danmark, sammen kan vi følge med i hvilken retning det går for os der bruger cannabis eller blive klogere på hvordan man selv kan dyrke cannabis eller påvirke dansk politik.

 

Afkriminaliser Cannabis er en social bevægelse af cannabisbrugere, deres venner og alle pårørende

Er du interesseret i cannabis, nyheder, folks synspunkter, andres erfaringer og politiske overbevisninger – så tilslut dig gruppen, her finder du mange relevante emner og opslag – gruppens privatindstillinger er sat til at være lukket på den måde er gruppen kun for de følgere som støtter op om en afkriminalisering af cannabis i Danmark – offentligt kan du følge projektets facebook side hvor du kan kommentere og dele frit.


Doktorens Drivhus er en læringsgruppe

Her handler det om dyrkning, høst og efterbehandling af cannabisplanten døgnet rundt, lær om dyrkning af cannabis på alle måder, inde såvel som ude, venlige danske cannabisdyrkere er velkommen

– Bemærk: Der må ikke handles cannabis, men nyt /brugt udstyr, (frø, lys og telt) henvises til søstergruppen

Bliv medlem af Doktorens Drivhus  Søstergruppen: Doktorens Drivhus Køb, salg og bortgives (Ingen køb/salg af cannabis)


Foreningen for legalisering af cannabis

Foreningen arbejder for at fremme en fornuftig, evidensbaseret cannabislovgivning ved legalisering, samt at være forum, mødested og netværksmæssigt samlested for både fagfolk, organisationer, partier såvel som enkeltpersoner

 


Tuxens Hampe Chat

En gruppe oprettet af Hampepartiet – se også www.hampepartiet.dk


læs mereLegaliseringen af cannabis udfolder sig hastigt i verden, at vi siger afkriminaliser cannabis, betyder ikke at vi er imod legalisering, men vi er mere interesserede i at cannabis afkriminaliseres frem for reguleres, og det er vigtigt at vi alle, i en tid hvor cannabis og andre specifikke dele af naturen kapitaliseres og kommercialiseres- er opmærksomme på omfanget af nye regler der vedtages, spørg dig selv, hvordan skal kulturen være og udvikle sig. Danmark har allerede legaliseret medicinsk cannabis og cannabis baseret medicin, det er godt for medicinindustrien der har dybe rødder i Danmark, men cannabis kriminaliseres stadig, reelt er det kun en lille del af de mange syge som efterspørger cannabis, der kan få vejledning af deres læge eller en gyldig recept på noget dyrt cannabis så de lovligt kan købe via et apotek, mange risikere forsat at blive urimeligt hårdt straffet for at dyrke deres egen cannabis og vi må ikke glemme alle dem som har lyst til cannabis i deres fritid, juridisk behandles de forsat som kriminelle, risikere bødestraf eller fængsel for besiddelse af deres hash, pot eller skunk

– i lande hvor cannabis legaliseres til fritidsbrug bliver der vedtaget mange juridisk bindende regler for brugen, og i Danmark bør brugerne forberede sig på at nye regler også hurtigt kan vinde frem her i landet. Hvis nogen lover at gennemføre en legalisering, bør vi forholde os kritisk til dette og tænke over, hvad vi vil og hvad vi ikke vil, mærke efter om de nye regler der vil følge med, er nogle som vi har lyst til at bakke op om skal indføres eller om vi på forhånd kan se nye regler forsat vil kriminalisere cannabis.
Hvor mange skal i fremtidens Danmark kriminaliseres for cannabis?