Latest News
{"effect":"slide-v","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Tidslinje

historiske øjeblikke og mindeværdige datoer

Tidslinje

2020-03-05

Første i Danmark må bruge cannabis på recept i fængslet

Jacob Carl Nellesø bruger cannabis på recept mod fantomsmerter fra et amputeret ben og Jacob blev den første i Danmark der må indtage cannabis under afsoning i fængsel. kilde: Dagbladet Information

2018-01-01

Forsøgsordningen begynder i Danmark

Danmarks forsøgsordning med cannabis som medicin blev sat i gang d. 1. januar 2018, en dato værd at bemærke: Forsøgsordningen skal tilvejebringe klinisk og lægefaglig dokumentation for behandling med medicinsk cannabis mod visse sygdomme og lidelser, sideløbende (måske nærmere bagved) køre en såkaldt udviklingsordning hvis eneste formål er at gøre Danmark til europas største producent af standardiseret cannabis medicin Nu vil staten licensere producenter samt kontrollere produktion og udvikling af medicinsk cannabis samt cannabis baseret medicin. Vi kalder denne dag for cannabisreformeringen ide regeringen med forsøgsordningen viser interesse for at rykke samfundets cannabisopfattelse

2017-12-15

“lempelse” af nultolerancen

Færdselsloven blev ændre fra nultolerance, hvor alle ubetinget fik frakendt førerretten i 3 år, uanset hvor meget THC der var tale om, til en minimal-tolerance med varierende sanktioner efter følgende grænseværdier pr. kilo blod

 

  • Lavt: 0,001-0,003 mg/kg
  • Mellem: 0,003-0,009 mg/kg
  • Højt: 0,009 mg/kg

 

2016-09-02

CA blokerede Pusher Street i protest over skudepisode

Christianitterne fjernede selv hashboder fra Pusher Street og blokerede adgangen til gaden, flere af de kendte “NoPHOTO” opfordringer blev tilmed overmalet. Det skete i protest over en hashsælger havde skudt sig ud af en anholdelse, sent om aftenen den 31. august. To civilklædte betjente og en civil blev beskudt af gerningsmanden under anholdelsen på Pusherstreet i Christiania. Den ene betjent og den civile mand blev skudt i benet, den anden betjent blev skudt i hovedet men overlevede og kunne udskrives fra hospitalet et halvt års tid efter. Gerningsmanden, der skød, blev senere ramt af dræbende skud fra AKS og døde 2 dage efter på Rigshospitalet, varetægtsfængslet in absentia i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2 og 3.

 

MERE: 1) Pusher Street et år efter 2) Hovedskudt betjent kan snart udskrives 3) Gerningsmand anholdt 4) Formodet gerningsmand havde voldelig fortid

2007-06-06

Nulgrænsen overfor THC vedtages

I folketingsåret 2006-07 vedtog Folketinget lovforslag L 180 om ændring af færdselsloven, der blev indført nulgrænse for euforiserende stoffer, bla. THC.

Det blev da totalt forbudt at føre et motorkøretøj efter at have brugt cannabis, da man ikke kunne finde en grænse for, hvornår man ikke kan køre bil efter indtagelse af cannabis, indførte man i stedet en nultolerancepolitik, fordi det var lettere at kommunikere ud til borgerne og nemt at håndtere for myndighederne. I 2012 blev det endnu lettere for myndigheder, da politiet blev udstyret med narkometre, betjente kunne medbringe på patruljer, blev der registreret mere end 0.001 mg THC pr. kilo blod, udløste det en bøde samt ubetinget frakendelse af føreretten i 3 år. Nulgrænsen er blevet kritiseret af mange, dels fordi spor af THC i blodet i sig selv ikke siger noget sikkert om påvirkningsgraden og en stribe af forsvarsadvokater har offentligt givet udtryk for en mistanke om at politikerne bruger færdselsloven til at bekæmpe hashhandel og forbrug, prominente fagpersoner har også været kritiske, Trine Ry har kaldt det “en moralsk lovgivning baseret på tvivlsomme norske undersøgelser”, og “at regeringen bruger til at straffe folk der ryger cannabis” Henrik Rindom som tidligere har rådgivet regeringen i forhold til rusmidler, har udtalt “man kan ikke kæde mængden af hash i blodet sammen med evnen til at køre bil” Desværre har et ukendt antal fået fraberøvet føreretten pga. spor af THC.

1997-06-04

Mindeværdig dokumentarfilm

1989-05-19

Hemp for victory

Det amerikanske ministerium U.S. Department of Agriculture udgav i 1942 “Hemp for victory” filmen viser hvordan man håndterer hamp dyrkning og høst, en stemme opfordre landmændene til at dyrke så meget hamp som muligt for at vinde slagets gang. Library of Congress fortalte alle interesserede at en sådan film aldrig var blevet produceret. Dog beviser 2 VHS-kopier at filmen eksisterer, disse blev doneret til Library of Congress den 19. maj 1989 af Maria Farrow, Carl Packard og Jack Herer efter omfattende søgning

1970-07-09

Kulturrygerdagen

Der blev taget et ikonisk fotografi af hasrygning på kulturministeriets trappe d. 6. juli 1970. På billedet ses forfatteren Klaus Rifbjerg med et fast greb om piben, mens billedkunstner Pernille Kløvedal Helvveg ser til. Længere op ad trinene ses forfatterne Ebbe Kløvedal Reich og Charlotte Strandgaard. Ved væggen filminstruktøren Franz Ernst med hat. Forfatter Jesper Jensen og sanger og skuespiller Niels Skousen sidder højere oppe. Baggrunden for aktionen var, manglende udbetaling af en lovet støttesum til teatergruppen “Secret Service” fordi der var blevet røget hash i gruppens lokaler i Farvergade i det indre København. Gruppen ville kun få udbetalt pengene, hvis medlemmerne lovede, at der ikke ville blive røget hash i lokalerne i fremtiden, det ville gruppen dog ikke love, hvilket fik fremtrædende kulturpersonligheder til at aktionerer i solidaritet med teaterfolkene ud fra devisen “Vi ryger også hash for kulturministeriets penge”

1937-02-10

Wild Kansas Day

2. oktober 1937 dette var dagen hvor de første 2 amerikaner blev arresteret for en cannabishandel, sælgeren en 54 årig mand, Samuel R. Caldwell blev idømt fire års hårdt arbejde i Leavenworth-fængslet og en svimlende bøde på 1000 $ som straf for at have solgt 3 joints til en 26 årig mand ved navn Moses Baca, han måtte også ruske tremmer i 18 måneder. Caldwell døde året efter han blev løsladt, men hævdede til sin død at han selv havde høstet det han havde solgt fra vildtvoksende planter ud for Kansas City.